תגובה ל: כללי הכתיבה באתר

מאת: ארנון

אל: naharon @ hotmail.com

נכתב ב: 11:59:45  30.09.2005, כתוספת/תגובה ל: כללי הכתיבה באתר"זכות המילה האחרונה" לארנון (התקבל בדואל):
אני אכתוב מה שנראה לי (דברי לעג הם גם כן הגדרה סוביקטיבית ונמדדים ואין להם קריטריונים מוחלטים,
יש כתיבות, כולל של אראל סגל שהם בעצמם לעג לאינטליגנציה של בוגר) וזכותך כמנהל הפורום לצנזר או למחוק,
סוף סוף המחק בידיך.
אני על כל פנים נגד דיקטאטורה רעיונית גם אם היא בלבוש תורני.
שנה טובה ופוריה של סיעור מוחות בפורום

תגובות