בריאת הטוב והרע וזכות הבחירה

קוד: בריאת הטוב והרע וזכות הבחירה בתנ"ך

סוג: תכלית

מאת: מלב אל לב

אל:

תגובה ל: בראשית א שנכתבה ב20:36:16  19.02.2005

"וירא ה' את האור כי טוב ויבדל ה' בין האור ובין החושך"

מה פסוק זה בא ללמדנו? הרי היה ניתן להבין את בריאת האור גם ללא "תוספת" זו..

חכמת הבריאה היא אין סופית, ובכל יום בריאה או "אובייקט" הניברא ניתן ללמוד עולם ומלואו:

אם נשים לב למבנה הפסוק, ניתן להבין שהאור משול ל"טוב" והקב"ה מבדיל בינו לבין החושך - לכן החושך הוא ההיפך או הנגוד לטוב - הוא ה"רע": לא חשוב כרגע להבין את פשר המילים "טוב" ו"רע" אבל ברור שבלי הטוב אין הרע כמו שבלי האור אין החושך, הרי החושך נברא מן האור.

כלומר, כל עצם הבריאה הראשונה, הבסיס ואבן היסוד ליקום כולו, היא זכות הבחירה בין הטוב לרע.

זכות הבחירה שבאה מאוחר יותר לאחר בריאת האדם, בעצם ניבראה ביום הראשון ובאה בכסות ה"אור".

אותו אור הנברא ביום הראשון אינו האור שאנו "מכירים" (שהוא בעצם השתקפות המאורות), הרי בריאת האור בפסוק זה בא טרם לבריאת המאורות שנבראו רק ביום הרביעי.

מהיבט הזה ניתן ללמוד שזכות הבחירה היא יסוד הבריאה והקיום שלנו והיא נבראה כאבן היסוד לכל.

תגובות