קין = קנה של נשק

קוד: קין = קנה של נשק בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: חגי הופר

אל:

"ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'" (בראשית, ד', 1).
מדרש השם הזה הוא לא בהכרח נכון או בלעדי, שכן במקום אחר נאמר - "וישבו בנב אשר בילדי הרפה ומשקל קינו שלש מאות משקל נחשת" (שמואל ב', כא', 16). וכן קין היה רוצח, שסביר שהשתמש במעין 'קין' כזה. וכן גם באנגלית-כעברית זו משמעותה של המילה - cane - קנה.

תגובות