חרוזים בתנ"ך

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

נכתב ב: 15:12:30  05.01.2016, כתוספת/תגובה ל: בראשית ו

חרוזים בתנ"ך

כידוע, השירה המקראית אינה מחורזת, אולם בכמה מקרים נדירים בכל זאת ניתן למצוא חרוזים, אתן שלוש דוגמאות שעולות לי לראש, ומי שיוכל להוסיף מוזמן בברכה:

 

בראשית ו14:

"עשה לך תבת עצי גפר

קנים תעשה את התבה

וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר"

[קאסוטו מציין כי יש מאפיינים שיריים בסיפור המבול]

 

שופטים ג22-23:

"ויבא גם הנצב אחר הלהב ויסגר החלב בעד הלהב כי לא שלף החרב מבטנו

ויצא הפרשדנה.

ויצא אהוד המסדרונה

ויסגר דלתות העליה בעדו ונעל"

 

שופטים טז24:

"ויראו אתו העם ויהללו את אלהיהם

כי אמרו

נתן אלהינו בידנו את אויבנו

ואת מחריב ארצנו

ואשר הרבה את חללינו"

 

ועוד:

ישעיהו ה7:

"כי כרם ה' צבאות בית ישראל

ואיש יהודה נטע שעשועיו

ויקו למשפט

והנה משפח

לצדקה

והנה צעקה"

תגובות