אפלטון והתנ"ך: מלחמות עתיקות

קוד: אפלטון והתנ"ך: מלחמות עתיקות בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל:

בדיאלוג של אפלטון "קריטיאס" הוא מספר על מלחמה מלפני תשעת אלפים שנה "בין היושבים מעבר לעמודי היראקליס לבין כל היושבים באזור התיכון" (כל כתבי אפלטון, כרך ד', עמ' 12) ומספר שהיו חקלאים ולוחמים והרכוש היה משותף.

מלחמות עתיקות מסופרות גם בתנ"ך. כך הוא סיפור מלחמתו של אברהם בארבעת המלכים (בראשית, יד'). ואולי יש לצרף לזאת גם את 'מלחמתם' של קין והבל (בראשית, ד'), שהאחד היה עובד אדמה והשני רועה צאן.


תגובות