החלפת נשי יעקב - עונש על גניבת הבכורה

קוד: החלפת נשי יעקב - עונש על גניבת הבכורה בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: חגי הופר

אל:

"ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" (בראשית, כט, 26).
כמה מתאים שלבן אומר זאת ליעקב, שקנה את בכורת אחיו. ניתן לראות זאת כתיקון לאבק-חטא זה שלו, שהרי ה' מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, כמאמר חז"ל, ושהרי כל הסיפור עם לבן, שרימה את יעקב והחליף את משכורתו "עשרת מונים" בא כמעין כפרה לרמאותו של יעקב, כפי שנמצא אף בשמו, שהשתנה לאחר כפרה זו. וכן אנו מוצאים "ואכפרה פניו" ביחס לעשו אחיו.

תגובות