וינח ביום השביעי

קוד: וינח ביום השביעי בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: חגי הופר

אל:

"וינח ביום השביעי" (שמות, כ', 10).
וכי אלהים נח? הרי הוא מחדש את העולם בכל רגע ורגע, כששניה בלא השגחה תוביל לחורבן. וכן הרמב"ם ב"מורה נבוכים", חלק ב', פרק א', אומר, שלא יתכן שקיימים שני אלהים, שאחד עובד בזמן שהשני נח, שהרי, אם ננסח זאת בלשוננו, אז יצטרכו למסדר עבודה, צד ג', ואז אפשר לקרוא לצד זה אלהים, "ועוד, שכל אחד משניהם יהיה נופל תחת הזמן, אחר שמעשהו מחובר בזמן" (שם). אלא שראשית, אין לנו השגה בדרכי האלוה, ואפשר שהוא עובד באופן מסוים גם בזמן מנוחתו, לפי פירוש יהודה אבן שמואל שם, ושנית, אפשר לומר, שמכאן שהשבת היא מעל הזמן.

תגובות