עין תחת עין - בראי הפסיכולוגיה

קוד: עין תחת עין - בראי הפסיכולוגיה בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

שמות כא24: "עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל".
בפסיכולוגיה הדבר מכונה: נורמה של הדדיות בתוקפנות:
כך בספר "פסיכולוגיה חברתית" של האוניברסיטה הפתוחה, כרך ג', עמ' 256-257:
"בחלקה הראשון של היחידה דנו בנורמה 'חיובית' של הדדיות בהקשר של השבת טובה תחת טובה. הצד השני של המטבע – נורמה 'שלילית' של הדדיות – תעודד אותנו גם להחזיר 'רעה תחת רעה': "עין תחת עין ושן תחת שן" (שמות כא: 24). נורמה זו מדברת אל חוש הצדק הבסיסי שלנו ומצדיקה מעשי נקם בתגובה לתקיפה, תופעות של נקמת דם וכדומה...
נורמה של הדדיות שלילית מחייבת שהתגובה לתוקפנות תהיה פרופורציונלית להתקפה. ואמנם, במחקרים אחדים נמצא שאנשים נוטים להתאים את תגובתם לעצמת הפגיעה שספגו... עם זאת, בעדנא דרתחא אנו צפויים להגזים בהערכת הפגיעה בנו ולהמעיט בעצמת התגובה שהגבנו".

תגובות