קרבנות תמימים כמשל לאבות התמימים

קוד: קרבנות תמימים כמשל לאבות התמימים בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל:

למחיקה - נמצא כבר כאן: http://tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t0122_3.html

תגובות