ה' קורא לאדם

קוד: ה' קורא לאדם בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל:

ספר ויקרא פותח בקריאת אלוהים למשה:
ויקרא א1: "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר".
זאת לאחר שבסוף ספר שמות משה לא יכול לגשת אל אוהל מועד המלא כבוד ה':
שמות מ35: "ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא את המשכן".
אני מצאתי שה' קרא רק לשלושה אנשים: אדם הראשון, משה ושמואל:
בראשית ג9: "ויקרא ה' אלהים אל האדם ויאמר לו איכה".
שמות יט20: "וירד ה' על הר סיני אל ראש ההר ויקרא ה' למשה אל ראש ההר ויעל משה".
שמות כד16: "וישכן כבוד ה' על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן".
שמואל א ג4: "ויקרא ה' אל שמואל ויאמר הנני".
שמואל א ג10: "ויבא ה' ויתיצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל ויאמר שמואל דבר כי שמע עבדך".
עוד מלאך ה' קרא לאברהם פעמיים.
ושמעתי רעיון מנחמה לייבוביץ', שכל היכן שקיימת קריאת ה' לאדם הרי זו כקריאה של האדם לפנימיותו, כפי שאפשר לראות היטב בפניית אלוהים לאדם וכן לקין.
ועוד רעיון יפה שמעתי, שעל האדם לחכות לה' שיענה לו ויקרא לו, בדיוק כפי שבמגילת אסתר נאמר:
אסתר ד11: "כל עבדי המלך ועם מדינות המלך ידעים אשר כל איש ואשה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום".

תגובות