600000 ביציאת מצרים ובהקמת המדינה

קוד: 600000 ביציאת מצרים ובהקמת המדינה בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל:

"ויהי כל הפקודים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמישים" (במדבר, א', 46).
וכן בקום המדינה מנין בני ישראל היה כשש מאות אלף - ודבר זה אומר דרשני. וכן כל מלחמות ישראל ובמיוחד הראשונה הן נס גלוי. על-כן לא ברור איך זה הציונות חרטה על דגלה את סיסמת'נס לא קרה לנו' וכיוב'. וכן לא ברור כיצד יכולים החרדים מתנגדי הציונות להתכחש לדברים אלה.

תגובות