ההבדל בין משה לשאר הנביאים

קוד: ההבדל בין משה לשאר הנביאים בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: חגי הופר

אל:

"ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא. פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ה' יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה" (במדבר, יב', 6-8).
מכאן שיש הבדל בין משה ושאר הנביאים, כך שנוכל לומר, כי גם האבות, כשה' נגלה אליהם, הוא לא נגלה אלא בדרך השניה במעלה, והיא בחלום. וזה תואם את פירוש הרמב"ם ב"מורה נבוכים" להתגלויות של האבות בתנ"ך. ואולם אין הדבר יוצא ידי פשטם של כתובים. למשל, באירוע בו פגש אברהם שלושה אנשים, שאחד מהם מכונה "אדוני". או שנאמר שגם זו היא התגלות על-ידי מיצוע ואילו משה נפגש עם ה' "פנים אל פנים", כפי שכתוב במקום אחר (אף על פי שהוא סותר כביכול את הכתוב - "וראית את אחורי ופני לא יראו", שהוא עניין הדורש עיון כשלעצמו). ועוד אפשר לומר, שהכוונה כאן היא לנביאים שיבואו אחרי משה ולא לאלה שלפניו, אך אין הכתוב אומר דבר ממין זה. על כל פנים, אפשר לחוש בשוני המהותי בין התגלות ה' למשה - למשל, במתן התורה - לבין התגלויותיו לשאר הנביאים, הממוצעות והמוסוות. וכמו שאמרו חכמים - זה ראה באספקלריה מאירה והם בשאינה מאירה.

תגובות