לפי קאסוטו, האם קרח נבלע באדמה?

קוד: לפי קאסוטו, האם קרח נבלע באדמה? בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: חגי הופר

אל:

קאסוטו, לפרשת השבוע קרח:

במדבר טז32: "ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש".

מפרש קאסוטו (הרטום):
"כל הנוטים אחרי קרח, אבל לא את קרח עצמו שלא היה שם (ראה הפרוש לפסוק לה= לפי אגדת חז"ל, בלעה האדמה את גופו השרוף של קרח) ולא את בניו אשר לא חטאו (כו, יא). אמנם ממה שכתוב להלן (שם, י) נראה שאף את קרח בלעה האדמה (ראה הפרוש שם), אבל מלבד המסופר כאן מעידים גם כתובים אחרים (דב' יא, ו; תהל' קו, יז) כי רק את דתן ואבירם ואשר להם בלעה האדמה".


תגובות