הצלת רחב - למה דווקא כמו הצלת בכורות ישראל?

קוד: הצלת רחב - למה דווקא כמו הצלת בכורות ישראל? בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אסתי ונריה קליין

אל:

משהו שאני מתלבט בו, ורציתי לשמוע מה אתם אומרים...

בפרק ב' ביהושע, בחצי השני שלו, המרגלים נשבעים לרחב שיצילו אותה ואת משפחתה. כמובן - חוט שני, חלון, כניסה לבית ואי יציאה ממנו - הכל כמו שלמדנו בגן...

ההשוואה בין הצלת רחב ומשפחתה לבין מכת בכורות ידועה: דם על המשקוף = חוט שני על החלון. "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר" = "כל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה דמו בראשו" וכו'.

דרך ההצלה של בני ישראל במכת בכורות, על ידי "אות מגן" (הדם), שווה להצלת רחב ובית אביה על ידי "אות מגן" (החוט).

ושאלתי היא: מה ההשוואה הזו באה לומר? מדוע המרגלים מצילים את רחב באותה ה"תבנית" של מכת בכורות?

תגובות