תדרכי נפשי עוז - תפילה של מנהיגה היסטורית

קוד: תדרכי נפשי עוז - תפילה של מנהיגה היסטורית בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: רמי ניר

אל:

דמותה של דבורה הנביאה מסמלת על רצף הזמן המתוכנן להיות זיכרון אמת של "נצח ישראל" תופעה ייחודית המוכיחה כי יש וניצחון על אויבי ישראל וייצוב תנאי שלום בין מדינות לתקופה ארוכה מיועד להוות "אמת היסטורית" דווקא בידיה של אישה "מנהיגה היסטורית".

בני-ישראל נלחצו עשרים שנה בידי כנענים "טרוריסטים" אותם הנהיגו יבין מלך חצור ושר צבאו סיסרא שנהנו מאפשרות להטיל מורא בזכות 900 מרכבות ברזל ולגזול מכל הבא ליד. בהוראת דבורה הנביאה ריכז ברק בן-אבינועם את גיבורי ישראל (בעיקר מבין שבטי זבולון ונפתלי) לקראת הופעת "כוכב יעקב" באותם ימים... כך נובע מתיעוד שירת דבורה (שופטים ה' 20 - 21) "מן-שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם-סיסרא נחל קישון גרפם נחל קדומים נחל קישון תדרכי נפשי עז"...

ולכן ניתן למקד את התאריך המדויק להיות יום י"ג באדר של אותה שנה כיום הניצחון על 900 מרכבות הברזל של יבין וסיסרא "בעזרת שמים" באמצעות גשם מפתיע ושיטפון בנחל הקישון.

גם אז נתגלעו מריבות מיותרות בין אזרחים במדינה כמודגש (שופטים ה' 16) "לפלגות ראובן גדולים חקרי לב" ועוד מודגש (שם 23) "אורו מרוז אמר מלאך יהוה ארו ארור ישביה כי לא-באו לעזרת יהוה לעזרת יהוה בגבורים"... כלומר, מסתבר כי לא כולם האמינו ביכולתה של דבורה להיות "מנהיגה היסטורית" ובוודאי לא האמינו כי מלאך יהוה מעורב בהכוונת האירועים.

כך גם בימינו אלה נפוצות "מלחמות יהודים" על ראשות הממשלה ומבין שלשת הנבחרים של המפלגות הגדולות בולטת דמותה של "מנהיגה היסטורית"...

לימינו... כדאי להדגיש כי נוכח האיום האיראני המייעד לטרור האיסלמי את כיבוש ירושלים ואת ההשתלטות על "אבן השתייה" מתחייבת תשובה של "מנהיגות היסטורית" תוך מעורבות של מלאך יהוה...

ואמנם... אל לנו להתנגד לאפשרות כי "מנהיגה היסטורית" תעמוד בראש ממשלת ישראל להביא את הניצחון על אויבינו...

תגובות