רכיבה על עיר - כבוד או ענוה?

קוד: רכיבה על עיר - כבוד או ענוה? בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: חגי הופר

אל:

"ויהי לו שלשים בנים רכבים על שלשים עירים ושלשים עירים להם" (שופטים, י', 4) - כאן הרכיבה על העיר היא מסממני הכבוד והמלוכה.

מנגד כתוב על המשיח - "עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתונות" (זכריה, ט', 9).

או שמא נאמר שגם כאן הוא דרך המלוכה, שהרי במשיח מדובר, כך שמופיע בפסוק בעצם יחס של הנגדה, וזאת כנגד הפירושים המסורתיים על פסוק זה?

ועוד לפסוק: יש להבחין בין ה" עירים " הראשון, שהוא בעל החי, ובין השני, שהם ערים.


תגובות