שופטים ג בחרוזים

קוד: שופטים ג בחרוזים בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: חגי הופר

אל:

שופטים ג / חגי הופר
גויים השאיר ה' בישראל לנסותם
לדעת הישמרו את מצותו אשר צוה את אבותם
ויקחו להם לנשים את בנותיהם
ואת בנותיהם נתנו לבניהם.
וימכרם ה' ביד כושן רשעתיים
הוא מלך ארם נהריים
ויושיעם עתניאל בן קנז אחי כלב
ותהי עליו רוח ה' ולב.
ויחזק ה' את עגלון מלך מואב
על ישראל כי עשו את הרע
ויקם ה' להם מושיע ורב
את אהוד – הימיני – בו גרא
ויהי כשלוח מעליו כל עומד
ויקח את חרב הפיפיות, ארכה גמד
ויתקעה בבטנו ויצא הפרשדנה
ויסגור הדלתות ויצא המסדרונה.
ועבדיו באו ויחילו עד בוש
ויתקע בשופר ויתחילו לכבוש
ואחריו היה בן ענת, הוא שמגר
ויך שש-מאות איש במלמד הבקר.

תגובות