שמשון בחרוזים

קוד: שמשון בחרוזים בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: חגי הופר

אל:

שמשון
וירא מלאך ה' אל מנוח ואל אשתו
ויאמר הנך יולדת בן, אל תתני לו לשתות
כי נזיר אלהים יהיה, מורה לא יעלה על ראשו
ותלד ותקרא את שמו שמשון ותחל רוח ה' לפעמו.
וישסע את האריה כשסע הגדי
ויך שלושים איש ויקח מהם חליפות בגדים
ויבער בלפידים את קמות פלישתים מגדיש ועד קמה
ויך אותם שוק על ירך מכה גדולה כנקמה.
ויך אלף איש בלחי
וישת ותשב רוחו ויחי
ויעלה את דלתות שער העיר אל ראש ההר
ויאהב את דלילה ותגלחו - אז ה' מעליו סר.
ויהללו סרני פלישתים את אלוהים
כי אמרו נתן אלהינו בידינו
את אויבנו ואת מחריב ארצנו
ואשר הרבה את חללינו.
ויביאוהו מבית האסורים, בו שמו אותו לטחון
ויעמידוהו בין עמודי התוך עליהם בית אלהיהם נכון
וימישם וילפתם ויט בכוח והבית יפול
ויקברו אותו בין צרעה ובין אשתאול.
כן, הוא אשר הבעיר אש בשדותיהם מגדיש ועד קמה
ועד כרם זית
התפלל לאלהים רק שיתן לו נקמה
ויחריב עליהם את הבית.

תגובות