זיהוי אישי בפלאפון

קוד: זיהוי אישי בפלאפון בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל:

"למה זה תשאל לשמי והוא פלאי" (שופטים, יג', 18).
כאן אפשר לראות את הזיהוי האישי בפלאפון.

תגובות