מנוח נגרר אחרי אשתו וגם שמשון בנו נגרר אחרי נשים

קוד: מנוח נגרר אחרי אשתו וגם שמשון בנו נגרר אחרי נשים בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: חגי הופר

אל:

"ויעתר מנוח אל ה' ויאמר בי אדוני איש האלהים אשר שלחת יבוא נא עוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד" (שופטים, יג', 8).
מנוח מבקש מה' שאיש האלוהים יורה לו מה לעשות, למרות שזה עתה הוא נתן הוראות מדויקות לאשתו, האם הוא לא סומך עליה? או שמא זה חסרון אמונה כללי? ומדוע זה מראש נגלה המלאך לאשתו ולא לו? כפי שנראה, מנוח מתואר בפרק זה הדמות נחותה בכלל וביחס לאשתו בפרט. כך, גם הפעם השנייה המלאך נגלה אל האישה תחילה. וכך גם, גם לאחר שמנוח רואה את מלאך האלוהים הוא לא יודע שהוא כזה, ככתוב, והוא מציע לו מאכל ומשתה, מה שאי-אפשר. כשהוא שואל את המלאך לשמו מתברר שגם שאלה זו איננה במקומה. ורק כאשר המלאך עולה בלהב המזבח מנוח יודע כי היה זה מלאך אלוהים, ככתוב. אך עתה הוא חושב שימותו כי ראו את מלאך ה' ורק אשתו החכמה מרגיעה אותו שאין זה יתכן לאחר שלקח את מנחתם. עתה, האם יש להקיש מדמות מנוח לדמותו של שמשון בנו, שכל חייו סובבים סביב נשים המרמות אותו ומערימות עליו, כדמות דלילה הידועה, למשל? נקודה למחשבה.

תגובות