ותחל רוח ה' לפעמו

מאת: חגי הופר

אל: hoffer1 @ netvision.net.il

נכתב ב: 12:31:35  26.09.2009, כתוספת/תגובה ל: שופטים יג

" ותחל רוח יהוה לפעמו במחנה-דן בין צרעה ובין אשתאל " (שופטים, יג', 25).

אנו רואים אם כן, כי רוח ה', היא רוח הקודש, קרובה מאוד לנבואה, היא לא דבר סטטי וחסר חיים, אלא היא מפעילה את האדם, היא מביאה להתרגשות, או כפי שכתוב כאן - להיפעמות, כפעימות הלב. זהו התיאור היותר חזק מבין אלו של שאר השופטים, ובאמת שמשון היה דמות של שופט יוצא דופן ואקסטטי ביותר.

תיאור דומה אנו מוצאים בבני הנביאים ששאול הולך איתם, שם השראת הרוח מובילה לאובדן הדרך והמיקום לגמרי. אכן זהו שכרון-חושים, המלווה גם בעירום שם ככתוב בשמואל א', יט', 24: " ויפשט גם הוא בגדיו ויתנבא גם הוא לפני שמואל ויפל ערם כל היום ההוא וכל הלילה על כן יאמרו הגם שאול בנביאם ".

לא בכדי נקרא האל " אלוהים חיים " (דברים, ה', 22), או ביחיד - " אלוהים חי " (מלכים ב', יט', 4).

תגובות