דרושים - סיכומים לפרקים

קוד: דרושים - סיכומים לפרקים בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: ריטה

אל:

אם היה אפשר לקבל סיכום של שמואל א' פרק ג'..
היה ממש נחמד.. זה ביוק מה שחסר פה באתר סיכומים..!

תגובות