הישארות הנפש

קוד: הישארות הנפש בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל:

"ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלות אותי" (שמואל א', כח', 15).

מכאן סתירה לדעתם של "עדי-ה'", שאין חיים אחרי המוות, במובן של הישארות הנפש, אף שיש תחיית המתים, לצדיקים. וראוי לציין שבדבר הזה חלקו הפרושים והצדוקים. אף הברית החדשה, לפי קריאת שאר הנוצרים, דוגלת כן בהשארות הנפש. ועוד דברים מעניינים על כך אפשר למצוא בקהלת, לכאן ולכאן: פעם הוא כותב - "מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ" (קהלת ג', 21) ועוד כיוב', ופעם הוא כותב - "וישוב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה" (קהלת יב', 7). על כל פנים, אנו רואים, כי למרות שעיקר ענייני עולם הבא הם מדברי חכמים, כפי שגם נהוג לומר, הרי שיש לזה גם יסוד חזק בכתובים.

תגובות