יקומו הנערים וישחקו לפנינו... ויפלו יחדיו

קוד: יקומו הנערים וישחקו לפנינו... ויפלו יחדיו בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: נגה

אל:

1. כאשר אומרים בפסוק 14 שאבנר אומר ליואב "שהנערים ישחקו" למה הכוונה ישחקו? 2. בפסוק 16 כתוב "ויפלו יחדיו" - על מי מדובר?

תגובות