אדוניה היה שחצן ולא ידע "הצנע לכת"

קוד: אדוניה היה שחצן ולא ידע "הצנע לכת" בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: רמי ניר

אל:

"ויאמר אמרי-נא לשלמה המלך כי לא-ישיב את-פניך ויתן-לי את-אבישג השונמית לאשה"...
(מלכים א' ב' 17)

מתקבל אם-כן, כי אם אדוניה המליך את עצמו מבלי לקבל את ברכת אביו דוד הלא שחצן היה ועל-כן עורר את חשש בת-שבע כי כשחצן ימציא חטא להמית אותה ואת שלמה בנה שכידוע נולד לאחר נישואיה עם דוד.

ואמנם אדוניה השחצן לא נזהר ולא שמר על נפשו כי לא ידע "הצנע לכת":

"וישבע המלך שלמה ביהוה לאמר כה יעשה-לי אלהים וכה יוסיף כי בנפשו דבר אדניהו את-הדבר הזה"...
(מלכים א' ב' 23)

תגובות