שתי הבנות לשנה טובה!

קוד: שתי הבנות לשנה טובה! בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: חגי הופר

אל:

שורש שנ"ה יש לו שתי משמעויות הפוכות:
1. לחזור על אותו דבר שוב ובאותו האופן, כמו ב:
מלכים א יח34: "ויאמר מלאו ארבעה כדים מים ויצקו על העלה ועל העצים ויאמר שנו וישנו ויאמר שלשו וישלשו".
2. ההיפך, לשנות, לעשות משהו שלא על אותו האופן או לעשות דבר אחר לגמרי, כמו ב:
תהלים לד1: "לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך".
בהתאם לכך אני רוצה לאחל שנה טובה לכולם במובן כפול:
מי שטוב לו – שימשיך להיות לו טוב
ומי שרוצה שינוי – שיזכה לשינוי המיוחל ולהתחדשות בכל מקרה.

תגובות