ארצה זבולון וארצה נפתלי

קוד: ארצה זבולון וארצה נפתלי בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל:

"ארצה זבולון וארצה נפתלי" (ישעיה, ח', 23).
האם כאן הוראות לזוג כלבים? וכן אנו מוצאים - "מי פקד עליו ארצה?" (איוב, לד', 13).

תגובות