ישעיהו יב בעברית מדוברת

קוד: ישעיהו יב בעברית מדוברת בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: איתמר כהן

אל:

תגובה ל: ישעיהו יב שנכתבה ב18:47:28  27.06.2005


הנה אל ישועתי אבטח
יב,א ואמרת, ביום ההוא, אודך יהוה, שקצפת עלי; כי אחרי זה שב אפך ונחמת אותי. יב,ב הנה אל ישועתי אבטח, ולא אפחד: כי- יה יהוה הוא כוחי וזמרתי (אליו אזמר), ויהי-לי לישועה. יב,ג והישועה תהיה כמעין שאינו פוסק, והיא תהיה בששון.

צהלי ורני יושבת ציון
יב,ד ואמרתם ביום ההוא, הודו ליהוה קראו בשמו, הודיעו בעמים, מעשיו; הזכירו, כי גדול ומרומם שמו. יב,ה זמרו ליהוה, כי גדולות עשה; הדבר ידוע, בכל-הארץ. יב,ו הרימי קולך בשיר, יושבת ציון: כי-גדול בקרבך, קדוש ישראל. {ס}


תגובות