ישעיהו כ בעברית מדוברת

קוד: ישעיהו כ בעברית מדוברת בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: איתמר כהן

אל:

תגובה ל: ישעיהו כ שנכתבה ב00:11:19  19.07.2005


בשנת בא תרתן אשדודה
כ,א בשנת בא תרתן (מצביא צבאות אשור) לאשדוד, בשלוח אתו, סרגון מלך אשור; וילחם באשדוד, וילכדה. כ,ב בעת ההיא, דבר יהוה ביד ישעיהו בן-אמוץ לאמר, לך ופתחת השק מעל מותניך (שהיה חוגר לאות אבל על גלות עשרת השבטים, ועל העלול להתרחש ביהודה), ונעלך תחלוץ מעל רגלך; ויעש כן, הלוך ערום ויחף. {ס}
כ,ג ויאמר יהוה, כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף-- דבר זה יהיה לאות ולמופת בעוד שלש שנים, על-מצרים ועל-כוש. כ,ד [המשך המשפט מהפסוק הקודם] כך ינהג מלך-אשור את-שבי מצרים ואת-גלות כוש, נערים וזקנים--ערומים ויחפים; ומגולי שת (=ערוה), והדבר יהיה חרפה ובושה למצרים. כ,ה ויחתו ויבושו ישראל על אשר הביטו וקיוו לעזרה מכוש, ועל אשר התפארו שמצרים תסייע להם. כ,ו ואמר יושב האי הזה (הכוונה ליושבי ארץ ישראל), ביום ההוא, הנה-כך אירע למי שהפננו את מבטנו אליו, וחשבנו לברוח אליו שיעזרנו, להינצל מפני מלך אשור; ואיך, נמלט אנחנו. {פ}


תגובות