ישעיהו כג בעברית מדוברת

קוד: ישעיהו כג בעברית מדוברת בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: איתמר כהן

אל:

תגובה ל: ישעיהו כג שנכתבה ב19:03:51  26.07.2005


משא צר. הילילו אניות תרשיש
כג,א משא צר: יללו נוסעי האניות החוזרות מתרשיש (דרום ספרד) לצור, כי-חרבה צור מבפנים, ואין עוד נמל לבוא האוניות לתוכו; עוד בהיותם באיי יון, נודע להם דבר החורבן. כג,ב שתקו מתמהון יושבי צור; אנשי צור הסוחרים עם צידון, מלפנים עוברי ים מלאוך נכסים. כג,ג ובדרך הים הביאו לצור את התבואה הגדלה על הנילוס; ותהי סוחרת עם העמים. כג,ד בושי צידון כיון שחרבה צור מקום סחורתך--כי-אמרה צור הבצורה על חוף הים לאמר: הריני כאילו מעולם לא סבלתי מכאבי לידה, ולא-ילדתי, ולא גידלתי בחורים—ולא רוממתי בתולות (כעת צור חרבה, וכאילו מעולם לא שכן בה אדם). כג,ה כאשר ישמעו במצרים על חורבן צור, יחילו ויפחדו פן יבוא האויב גם עליהם. כג,ו פליטי צור עברו לתרשיש (דרום ספרד, מקום שאיתם הייתם סוחרים); יושבי צור יללו על חורבנה.

מי יעץ זאת על צר המעטירה
כג,ז אנשי צור, וכי חשבתם שיקרה לכם כך, אתם שישבתם בצור העליזה; כבר לפני הרבה דורות [במקור הביטוי: מימי-קדם קדמתה] יובילוה רגליה, למרחקים לגור. כג,ח מי תכנן ועשה זאת, על-צר המעוטרת, אשר סוחריה שרים, תגריה נכבדי-ארץ. כג,ט יהוה צבאות, תכנן ועשה זאת—לבזות גאותה ויופייה, לבזות כל-נכבדי-ארץ.

עברי ארצך כיאור בת תרשיש
כג,י צאי מארצך לגולה, כמו מי הנילוס המתפשטים אנה ואנה; בת-תרשיש (כינוי לצור, על שם סחורתה איתם. תרשיש= ספרד), אין מזח עוד (אין לך יותר הגנה). כג,יא ידו נטה (ה') על-הים, הרגיז ממלכות; יהוה צוה על-צור, להשמיד את מעוזיה. כג,יב ויאמר (ה'), לא-תוסיפי עוד לעלוז; צור העושקת את בתולת בת-צידון (כינוי לעם צידון), לקפריסין קומי עברי--גם-שם, לא-ינוח לך. כג,יג הן לא היה עם כמו הכשדים לרשעות—בהתחלה אשור הם אלו שהפכו את צור לחרבות; ועתה הקימו הכשדים שהשתתפו בגדודי אשור מגדלי מצור על צור, הרסו את ארמנותיה--שמוה למפלה. כג,יד יללו הנוסעים באניות לתרשיש (לספרד, והכוונה לאנשי צור): כי שדד, מעזכן. {ס}

מקץ שבעים שנה יהיה לצר כשירת הזונה
כג,טו והיה, ביום ההוא, ונשכחה צר שבעים שנה, כימי מלך אחד; לאחר שבעים שנה, יהיה לצר, כשירת, הזונה (כמו זונה השואפת להתחבב, כך תבקש צור דרכים להתחבב על בעלי בריתה מלפנים). כג,טז קחי כינור סובי עיר, זונה נשכחה; היטיבי נגן הרבי-שיר, למען תזכרי. כג,יז והיה לאחר שבעים שנה, יפקוד יהוה את-צר, ושבה, למסחרה; וסחרה עם-כל-ממלכות הארץ, אשר על-פני האדמה. כג,יח והיה מסחרה, קדש ליהוה--לא ישמר באוצר, ולא יושם במחסנים למשמרת: כי ליושבים לפני יהוה, יהיה מסחרה, לאכול לשובע, ולכסות משובחת. {פ}


תגובות