להפסיק לעשן

קוד: להפסיק לעשן בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל:

"רעה אפר לב הותל הטהו ולא יציל את נפשו ולא יאמר הלא שקר בימיני" (ישעיה, מד', 20).

כאן המלצה ברורה, עתירת רמזים, להפסקת העישון.

תגובות