ה' בחר בעם ישראל למרות שאינו טוב יותר מהגויים

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: בדיוק להפך שנכתבה ב12:39:16  14.03.2005


ע"פ מלבי"ם, הפסוק מבחין בין "כור כסף" - כור שבו מפרידים את הכסף מהסיגים, לבין "כור עוני" - כור שאין בו כסף, כור שבו מפרידים סיגים מסיגים אחרים.

והנמשל: ה' הוציא את עם ישראל מבין העמים, לא משום שהוא טוב יותר מעמים אחרים (כמו כסף ביחס לסיגים); ה' בחר בעם ישראל, למרות שהוא שווה לעמים אחרים (כמו סיגים בכור עוני). והסיבה היא, כמו שכתוב בפסוק הבא - " למעני למעני אעשׂה כי איך יחל וכבודי לאחר לא-אתן ".

ע"ע 3 סיבות לגאולת ישראל .

תגובות