השכלה ללא תואר

קוד: השכלה ללא תואר בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל:

"הנה ישכיל עבדי" (ישעיה, נב', 13).
מכאן שתיתכן השכלה ללא תואר אקדמי, שהרי - "לא תואר לו" (נג', 2).

תגובות