ישעיהו נה בעברית מדוברת

קוד: ישעיהו נה בעברית מדוברת בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: איתמר כהן

אל:

הוי כל צמא לכו למים
נה,א הוי כל-צמא (לדבר ה' לגאולה) לכו למים, ואשר אין-לו כסף; לכו שברו (=קנו) ואכלו [גם בלי כסף], ולכו שברו (=קנו) בלי כסף ובלי מחיר, יין וחלב. נה,ב [אתם הנשארים בגולה, לא תראו ברכה בעמלכם] למה תשקלו-כסף בלי לקבל בתמורה לחם, ולמה תמסרו את רכושכם בלי לקבל אוכל שישביע אתכם; שמעו שמוע אלי ואכלו-טוב, ותתענג ברוב טובה נפשכם. נה,ג הטו אוזנכם ולכו אלי, שמעו ותחיה נפשכם; ואכרתה לכם ברית עולם, כמו החסדים שהבטחתי לדוד שהם נאמנים וקיימים לעולם לדוד וזרעו. נה,ד הן נתתי את דוד שופט ללאומים; [נתתי אותו] שליט ומצווה ללאומים. נה,ה הן אתה תקרא לגוי אשר לא תדעהו (כלומר עמים רחוקים) שיבוא לשמש אותך, וגוי שלא ידעוך אליך ירוצו לשמש אותך—בגלל יהוה אלהיך, ובגלל קדוש ישראל כי נתן לך תפארת וכבוד. {ס}

דרשו ה' בהמצאו
נה,ו דרשו יהוה, בהימצאו (בעודו אומר לכם דרשוני); קראוהו, בהיותו קרוב. נה,ז יעזוב רשע דרכו, ואיש חוטא את מחשבתיו; וישב אל-יהוה וירחם עליו, ואל-אלהינו כי-ירבה לסלוח.

כי לא מחשבותי מחשבותיכם
נה,ח כי מחשבותי אינם כמו מחשבותיכם (שאתם חושבים שלא תועיל התשובה), ודרכי אינם כמו דרכיכם (כנ"ל)--נאם, יהוה. נה,ט כי כשם שגבהו השמים מעל הארץ--כן גבהו דרכי מדרכיכם, ומחשבתי ממחשבותיכם.

כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים
נה,י כי כאשר ירד הגשם והשלג מן-השמים, ושמה לא ישוב--כי אם-הרוה את-הארץ, והולידה והצמיחה; ונתן זרע לזורע, ולחם לאוכל. נה,יא כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא-ישוב אלי ריקם: כי אם-עשה את-אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתיו.

כי בשמחה תצאו
נה,יב כי-בשמחה תצאו מהגלות, ובשלום תהיו מובלים לארץ ישראל; ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה, וכל עצי השדה ימחאו-כף. נה,יג תחת הנעצוץ (שיח של קוצים) יעלה ברוש, ותחת הסרפד (קוץ שעליו צורבים וכאילו הם שורפים את הנוגע) יעלה הדס; והיתה [תשועתכם מהגלות] ליהוה לשם גבורה, לאות עולם (=סימן תמידי) שלא ישכח. {פ}


תגובות