מני - אל הכסף

קוד: מני - אל הכסף בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל:

"למני ממסך" (ישעיה, סה', 11).
המפרשים אומרים אל גורל והכתוב עצמו מפיל זאת על לשון - "ומניתי אתכם", אך מדרש מודרני נוסף יוכל לומר, שזה ה'מאני', הכסף באנגלית, שקרובה לו גם המילה 'מני', הרבה באנגלית, שהיא ככל הנראה נגזרת של המניה, הספירה, בעברית. ובאמת, מה יותר טבעי מאשר לספור כסף? אך זהו, אומר הכתוב בפרשנותנו, פולחם אלילי.

תגובות