עד מתי תלין בקרבך מחשבות אונך

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 19:41:19  22.09.2012, כתוספת/תגובה ל: ירמיהו ד

ההסתמכות על הכוח האישי היא שלילית:
ירמיהו ד14: "כבסי מרעה לבך ירושלם למען תושעי עד מתי תלין בקרבך מחשבות אונך".
זכריה ד6: "ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר ה' אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות".
(אכן, רוח ה' היא גם כן גבורה).
אלא יש להרפות והתרפא:
תהלים מו11: "הרפו ודעו כי אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ".

זה נכון ברובד האישי וזה נכון גם ברובד הלאומי.
הימין מתבטא בקיצוניות שלו ביד של תנועת כך, עליה ניתן לומר:
תהלים קמד8: "אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר".

תגובות