אאידה

קוד: אאידה בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל:

האופרה ' אאידה' בתנ"ך?
- "על מי אדברה ואעידה וישמעו" (ירמיה, ו', 15).

תגובות