תוספת ל: ירמיהו טו

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 00:13:59  17.02.2009, כתוספת/תגובה ל: ירמיהו טו

" הירע ברזל ברזל " (ירמיה, טו, 12).

מפרש רש"י - הוא שאמר על ירמיה - " ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל " (ירמיה, א', 18), לעומת ישראל, עליהם כתב - " כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשת וברזל " (ירמיה, ו', 28). וכאן יש הא השאלה.

בעוד במשלי (משלי כז', 17) נכתב - " ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו ", ומפורש - אלה תלמידי חכמים, המחדדים זה את זה בלימוד.

אך יתכן גם כמובן שיש ברזל החזק יותר מברזל אחר, כמו פלדה ונחשת, למשל, ולכך כנראה מתכוון הכתוב כאן.

תגובות