יש - יס

קוד: יש - יס בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: חגי הופר

אל:

מתי אנו מוצאים את ירמיהו מדבר אנגלית?
בפרק לז', בפסוק 17 אנו קוראים - "ויאמר היש דבר מאת ה' ויאמר ירמיהו יש", שזהו גם כמו 'יס' באנגלית.

וכל זה אינו רק בדיחה, אלא הוא עניין רציני מאוד, והוא - הקשר הקיים בין העברית ובין השפות הלטיניות, כמו האנגלית.

זה אף מופיע בפרשתנו - "אם ישך משלח את אחינו אתנו" (בראשית מג 4) אומר יהודה, כך שאנו רואים שהמילה 'יש' משמשת כהוספה לכתוב, כמו 'אכן', או כמו תוספות דומות באנגלית - וכך הוא מטבע הלשון.

תגובות