לצרוח זה לרצוח

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

נכתב ב: 16:05:18  20.09.2013, כתוספת/תגובה ל: יחזקאל כא

יחזקאל כא27: " בימינו היה הקסם ירושלם לשום כרים לפתח פה ברצח להרים קול בתרועה לשום כרים על שערים לשפך סללה לבנות דיק "

 

לפתוח פה ברצח – כמו לפתוח פה בצרח[ה], ומשמעו לדעתי אחד, שכן המרים קול על חברו מביישו וכאילו שופך את דמו.

זאת על משקל הרחבה אחרת ידועה יותר:

שמות ב13: " ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך "

רש"י: למה תכה - אע"פ שלא הכהו נקרא רשע בהרמת יד

והנה, אפילו בהרמת קול נקרא רשע.

ואיני יכול שלא להביא בהקשר זה סיפור שהבאתי בעבר באיזו הערה לכתוב, אך הוא מתאים לכאן בדיוק:

 

למה אנחנו צועקים כאשר אנחנו כועסים ?

תרגמה מאנגלית: עדנה מימון

סיפור עם הינדי שעובר מדור לדור .

גורו הינדי שביקר עם תלמידיו בנהר הגנגס על מנת לטבול את גופו, פגש על שפת הנהר קבוצה של בני משפחה הצועקים בכעס אחד על השני. הוא פנה אל תלמידיו, חייך ושאל:

"למה כשאנשים כועסים הם צועקים אחד על השני?"

תלמידיו חשבו לזמן מה, ואז אחד מהם אמר: "אנחנו צועקים בגלל שאנחנו מאבדים את הרוגע שלנו".

"אבל למה אתה צריך לצעוק כאשר הבן אדם השני כל כך קרוב אליך, הרי אתה יכול להגיד לו בעדינות את מה שיש לך להגיד?"

התלמידים החכמים נתנו תשובות נוספות, אך אף אחת מהן לא השביעה את רצונו של השני.

לבסוף הגורו הסביר:

"כששני אנשים כועסים אחד על השני, ליבותיהם מתרחקים מאוד. כדי להתגבר על המרחק הם חייבים לצעוק כדי לשמוע אחד את השני. ככל שהם כועסים יותר, הם צריכים לצעוק חזק יותר."

"מה קורה כששני אנשים מתאהבים?

הם לא צועקים זה על זו, אלא מדברים ברכּוּת, בגלל שליבותיהם קרובים מאוד זה לזו. המרחק ביניהם או שאינו קיים או שהוא קצר מאוד."

הגורו המשיך: "מה קורה כאשר הם אוהבים זה את זו אפילו יותר? הם לא מדברים, הם רק לוחשים. וכך, אהבתם אפילו מתחזקת. לבסוף, הם אפילו לא צריכים ללחוש. הם רק מביטים זה בזו וזהו. וזה כמה קרובים שני אנשים יכולים להיות כאשר הם אוהבים אחד את השני."

הוא הביט בתלמידיו ואמר:

"ולכן, כאשר אתם מתווכחים, אל תתנו לליבותיכם להתרחק. אל תגידו מילים שירחיקו אתכם זה מזה. ואם לא תקפידו על כך, חלילה יגיע היום בו המרחק יהיה גדול כל כך שלא תמצאו את הדרך חזרה. "

תגובות