יבוש מעיינו - כלי חמדה

קוד: יבוש מעיינו - כלי חמדה בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל:

"ויבוש מקורו ויחרב מעינו הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה" (הושע, יג', 15).
עלה בי משפט זה פתאום כמתיחס אלי. כיצד? כי הנה יבש מעיין שירתי ואינני כותב כבר כמה חודשים עד כי הדבר מדאיג אותי ואני שואל את עצמי האם זה זמני או לצמיתות ועוד - האם זה חיובי ושלילי; ומשעה שחדלתי מכתיבת שירה התחלתי בפירוש התנ"ך הזה והתורה היא הרי כלי חמדה, אף כי אני מאוד מקווה שאני רק מפרש ומגיב ולא משסה, חלילה. ולמה דוגמא זו טובה? היא טובה להבהרת הנקודה שלפעמים הכתובים שאנו קוראים לא חייבים להתפרש על-פי מובנם המקורי אלא הם יוצאים מגבולות אלה ונראים כמכוונים אלינו אישית. וזו היא בין היתר מעלתה של השירה, והתנ"ך ברובו הגדול, כמו כאן, הוא בגדר שירה.

תגובות