גם הגויים הם בני אדם

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 10:12:10  21.07.2010, כתוספת/תגובה ל: עמוס ט

ישנו הכתוב הבא:
יחזקאל לד31: "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אני אלהיכם נאם אדני ה'"
ממנו למדו חכמים - אתם (בני ישראל) קרויים אדם ואין אומות העולם נקראים אדם.
ואולם, ישנו גם הכתוב הבא:
עמוס ט12: "למען יירשו את-שארית אדום וכל-הגוים אשר-נקרא שמי עליהם נאם-יהוה עשה זאת"
בתרגום השבעים מופיע שארית אדם במקום שארית אדום והמשמע אחד, אלא שמכאן שגם הגויים נקראים אדם. ואם תרגום השבעים לא מקובל פשוט יש להמשיך לקרוא את המשך הפסוק - כל הגויים נקרא שם ה' עליהם.

תגובות