הדג מסריח מהראש

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

נכתב ב: 17:38:03  31.03.2014, כתוספת/תגובה ל: מיכה ג

[פינת האקטואליה]

פתגם עממי אומר: "הדג מסריח מהראש".

כנראה שבימי מיכה הדבר הזה היה נכון מאוד, שכן הוא חוזר ומוכיח דווקא את ראשי העם:

  1. מיכה ג1: "ואמר שמעו נא  ראשי  יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט"
  2. מיכה ג9: "שמעו נא זאת  ראשי  בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו"
  3. מיכה ג11: " ראשיה  בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל ה' ישענו לאמר הלוא ה' בקרבנו לא תבוא עלינו רעה"

תומך בתמונה זו ישעיה, שהיה פחות-או-יותר בן זמנו של מיכה, שאומר:

שעיהו א10: " שמעו דבר הקציני  סדם האזינו תורת אלהינו עם עמרה"

וקהלת אומר: מה שהיה הוא שיהיה...

שמעתי גם רעיון שמסביר את הכתוב בגמרא על סימני משיח – "היוקר יעוות", לא שהמחירים יהיו יקרים, אלא שראשי העם יעוותו את דרכיהם. ועתה, עם נשיא בכלא וראש ממשלה בדרך מה נאמר ומה נדבר?...

תגובות