יוסף טרומפלדור ומשה דיין בנבואת זכריה

קוד: יוסף טרומפלדור ומשה דיין בנבואת זכריה בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל:

"הוי רועי האליל עוזבי הצאן חרב על זרועו ועל עין ימינו זרועו יבש תיבש ועין ימינו כהה תכהה" (זכריה, יא', 17).

האם זה תיאור של טרומפלדור ומשה דיין?

תגובות