משפחה מפחידה

קוד: משפחה מפחידה בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל: hoffer1 @ netvision.net.il

"בני-אצר בלהן וזעון יעקן" (דברי הימים א', א', 42 וכן - בראשית, לו', 27).
כולם שמות נוראיים - בלהה, זעוה, עקן. אכן, משפחה מפחידה כנראה זו הייתה.

תגובות