היפה והחיה

קוד: היפה והחיה בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל:

'היפה והחיה' בתנ"ך?
- "חלאה ונערה" (דברי הימים א', ד', 5).

תגובות