מהאלהים המלחמה

קוד: מהאלהים המלחמה בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: חגי הופר

אל: hoffer1 @ netvision.net.il

"ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי-בטחו בו. כי-חללים רבים נפלו כי מהאלהים המלחמה וישבו תחתיהם עד-הגלה" (דברי הימים א', ה', 20, 22).
אנו רואים אם כן כי, כמו שהוא כותב - תהלים, לג', 17: "שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט", התשועה המלחמה לא באה מהכוח הצבאי, כמו שהוא כותב - זכריה, ד', 6: "ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר ה' אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות", והיא גם לא גזירת-גורל, אלא הכול הולך אחרי התפילה ואחרי השאלה על מי אתה סומך, אם על ה' או על עצמך או על אדם אחר. אלוהים רוצה אמונה בו והוא מתגמל אותה. ואחר-כך גם אומרים לנו שמאלוהים באה המלחמה מעיקרה אולי. כלומר אולי כל עניינה הוא צירוף האמונה.

תגובות