עקשנות תוקעת

קוד: עקשנות תוקעת בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל: hoffer1 @ netvision.net.il

"עירא בן-עקש התקועי" (דברי הימים א', יא', 28 וכן - שמואל ב', כג', 26).
מדרש שם: מי שמתעקש כמו פרד בסוף נתקע.

תגובות