לא לאדם הבירה

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 13:55:32  25.05.2011, כתוספת/תגובה ל: דברי הימים א כט

"רומא לא נבנתה ביום אחד" בגירסה תנ"כית? -
דברי הימים א כט1: "כי לא לאדם הבירה כי לה' אלהים"

ועוד מקומות עם "לא לאדם":
ירמיהו י23: "ידעתי ה' כי לא לאדם דרכו לא לאיש הלך והכין את צעדו"
דברי הימים ב יט6: "ויאמר אל השפטים ראו מה אתם עשים כי לא לאדם תשפטו כי לה' ועמכם בדבר משפט"

תגובות