קריעה מטאפורית

קוד: קריעה מטאפורית בתנ"ך

סוג: משל

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

ניתן לקרוע את הבשר בצורה מטאפורית:

תהלים לה15: "ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא דמו"

קראתי גם פירוש – 'נקרעו מצחוק'... כל גם -

מצודת ציון: קרעו - כן יקרא פתיחת הפה לשחוק וכאשר כן יקרא פתיחת חלונות כמ"ש וקרע לו חלוני (ירמיהו כב).

אך בצדו האפשרות היותר סבירה – קרעו את בשרי בדברי פיהם.

כרש"י: כרעו ולא דמו - אילו היו קורעין את בשרי לא היה דמי שותת לארץ כשמלבינין פני.

וניתן גם להשתסות בצורה מטאפורית (על פי הבנתי):

תהלים פט42: "שסהו כל עברי דרך היה חרפה לשכניו".

אולי דומה לזה מה שאומרים היום בכביש 'חתכו אותי'.

תגובות